Akhiran yang Mengenaskan

Tinggalkan komentar

Suatu keadaan yang mengenaskan, menyesakkan, dan memilukan yang dialami oleh pasukan Abrahah, pasukan bergajah yang ia pimpin untuk menghancuran Ka’bah al-Musyarrafah (yang dimuliakan).

Padahal mereka berangkat dari Yaman dengan jumlah pasukan yang sangat banyak sekali agar tidak ada yang bisa menghalangi mereka dalam perjalanan menuju Makkah. Jumlah pasukan yang sedemikian besar yang dipimpin oleh Abrahah itu membuat ciut nyali sebagian bangsa Arab. Akan tetapi sebesar apapun dan sebanyak apapun tetaplah tidak akan mampu melawan kekuatan Allah Ta’ala yang Mahakuat, Mahaperkasa, Mahamencipta. Ia Dzat Yang Mahamengetahui lagi Mahabesar. Ia Mahakuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan atau membuat-Nya lemah.

Lagi

Iklan

Islam yang rahmatan lil ‘alamin

Tinggalkan komentar

Memang benar Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Islam bersemangat menyebarkan rahmat kepada seluruh kalangan, karena ia adalah agama yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan manusia, tidak mengenal suku bangsa, negara, atau status sosial. Selama mereka adalah manusia tetap mendapatkan kewajiban untuk memeluk agama Islam. Bahkan kalangan jin juga mendapatkan kewajiban ini.

Tidak hanya bagi manusia dan jin, rahmat Islam juga ikut dirasakan oleh bangsa binatang. Inilah keistemawaan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Keistimewaan agama Islam yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Akan tetapi pemahaman tentang rahmat ini telah dipelintir sedemikian rupa untuk melindungi dan membenarkan kelompok yang sesat bahkan telah dihukumi keluar dari lingkup Islam, yaitu Syiah.

Lagi