Al-Hafizh Abul Fida’ Ibnu Katsir dalam Tafsir beliau (1/373-374):

Intinya: Allah melarang kaum mukminin dari menyerupai (bertasyabbuh) orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Nabi Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah.” Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqarah: 104)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وجعلت الذلة والصَّغارُ على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

“Kerendahan dan kekerdilan dijadikan pada orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.”

Imam Abu Dawud juga meriwayatkan:

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barangsiapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.”

Hadits ini menunjukkan larangan yang keras, peringatan, dan ancaman atas perbuatan menyerupai orang-orang kfir dalam perkataan, perbuatan, pakaian, hari-hari raya, dan peribadahan mereka, serta perkara mereka yang lain yang tidak disyariatkan bagi kita dan syariat kita tidak mentaqrir (menyetujui)nya untuk kita.

 

Naskah aslinya:

والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. فقال: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ{

وقال الإمام أحمد: … عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “… وجعلت الذلة والصَّغارُ على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.”

وروى أبو داود، … “من تشبه بقوم فهو منهم”

ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد، على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم، ولباسهم وأعيادهم، وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نُقَرر عليها.

Iklan